POWER UP
in Nederland: Heerlen

In Nederland gaat POWER UP een pilot uitvoeren in Heerlen. Het moet een regeling worden die voor de hele regio Parkstad Limburg toe te passen is. Heerlen is één van de 6 Europese pilots die fungeren als “living labs”: elk van hen zal nieuwe bedrijfsmodellen implementeren rond hernieuwbare energie en energie efficiëntie, samen met huishoudens in energiearmoede en met lokale partners (gemeenten, maatschappelijke organisaties, energiebedrijven , burgercoöperaties enz.).

0
Inwoners Heerlen
0 %
Energiearmoedecijfer in Heerlen in 2021
copyright Municipality Of Heerlen
copyright Municipality Of Heerlen

POWER UP in een notendop

POWER UP wordt gecoördineerd door Energy Cities en wetenschapppelijk ondersteund door de Universiteit van Manchester. Expertise wordt tevens ingebracht door van SINLOC, een adviseur en investeerder. Concrete acties vinden plaats in de POWER UP proeftuinen in steden:

België: Eeklo en de en de Belgische energie cooperatie Ecopower
Nederland: Gemeente Heerlen
Spanje: Valencia met Las Naves en Valencia Climate and Energy Observatory
Noord Macedonië: Skopje met AD GES Skopje, Macedonian Anti-Poverty Platform
Tjechië: Roznov pod Radhostem met SEMMO
Italië: UCSA – San Giuseppe Vesuviano, Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, Striano

Het POWER UP project zal de opkomst van lokale spelers op de energiemarkt met een sociaal-ecologische agenda bevorderen. Waarom? Omdat energiediensten op lokaal niveau kunnen worden geleverd en tegelijkertijd energiearmoede kan worden aangepakt. Deze sociale entiteiten zullen kwetsbare huishoudens betrekken bij het mede ontwerpen van nieuwe bedrijfsregelingen rond de productie van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Zes steden in heel Europa, van Spanje tot Noord-Macedonië, zullen proefprogramma’s ontwikkelen.

Het probleem van energiearmoede

Er bestaat een nationale definitie van energiearmoede. Het stelt de grens voor huishoudens die 10% van hun maandinkomen besteden aan hun energierekening en niet meer dan € 14.000 per jaar verdienen. In 2020 was 23% van de inwoners van de gemeente is 65 jaar of ouder en 13% jonger dan 15. Bovendien heeft 39% een lager opleidingsniveau (30% op nationaal niveau). De afgelopen jaren heeft de gemeente verschillende projecten uitgevoerd om mensen te helpen energiebesparingen te realiseren, waaronder de Woonwijzerwinkel voor energieadviezen en bezoeken van een energieteam. Door een landelijke subsidie ​​kunnen bewoners gratis vouchers krijgen voor producten en/of advies.

Als onderdeel van het regionale zonnepaneelproject is besloten om af te zien van een krediettoets voor mensen die een lening van de gemeente willen krijgen. De belangrijkste reden was om mensen met lagere inkomens de mogelijkheid te geven om mee te doen aan het project.

Onlangs is de regio Parkstad Limburg een proces gestart voor een nieuwe regionale strategie voor een snelle interventie bij huishoudens die te kampen hebben met de snel stijgende energieprijzen. Voor 2022 is er een extra rijksbijdrage voor deze snelle interventies. Ook de provincie Limburg start samen met TNO uitgebreid onderzoek om gemeenschappelijke oplossingen te kunnen ondersteunen om energiearmoede te bestrijden.

Algemene ambitie van de gemeente is dat de energietransitie inclusief moet zijn.

Duurzame energieproductie en energiegemeenschap

De afgelopen 3 jaar ondersteunde de gemeente twee energiecoöperaties. Waar de één zich richt op de traditionele zonne-installatie op grote daken met een interessante innovatieve financiële regeling, houdt de andere coöperatie zich meer bezig met wijkvernieuwing en hulp bij buurtwarmteplannen. Beiden zijn sterk maatschappelijk betrokken, ondersteunen en leren van elkaar.

Coöperatie Heerlen Centrum wil zonnepanelen op daken (groot en klein) in de binnenstad plaatsen en de winst herinvesteren in energiebesparende projecten voor hun leden. Als onderdeel van hun strategie moet de binnenstad profiteren van de productie van zonne-energie. Ook is op een bedrijventerrein een pilot gestart met de bedrijven, omwonenden en woningcorporatie: het idee is om een ​​energiebedrijf/coöperatie op te richten die zonne-energie op daken kan produceren en verkopen aan de leden. Deze initiatieven sluiten perfect aan bij de gemeentelijke en landelijke doelstelling voor een meer participatieve samenleving en ondersteunen het EU Climate Pact-initiatief.

Nederlandse Partner

Vragen? Bel ons gerust!

Zusterorganisatie

Breda, 183.000 inwoners

Elke pilotorganisatie heeft in de regio een ‘sparringpartner’-organisatie gevonden die de intentie heeft uitgesproken om de pilot over te nemen.

Nieuwe informatie

Kijk regelmatig op deze website, de komende maanden kunt u hier nieuwe informatie vinden