POWER UP
in België: Eeklo

In België zal POWER UP een pilootproject uitrollen in de stad Eeklo, een voortrekker in het produceren van lokale hernieuwbare energie. Dit pilootproject zal een vernieuwend businessmodel implementeren rond hernieuwbare energie en energie efficiëntie, samen met huishoudens in energiearmoede en lokale partners (gemeentes, sociale organisaties, energieorganisaties, burgercoöperaties, …)

Stad Eeklo focust op het ontwikkelen van een financiële regeling voor kwetsbare gezinnen (met schulden), gebaseerd op de inkomsten van een bestaande windturbine die eigendom is van Eeklo en de burgercoöperatie Ecopower om de toegang te verbeteren tot lokale energie tegen een faire prijs.

Op deze manier worden de obstakels die kwetsbare gezinnen ervaren om lid te worden van een energiegemeenschap en om toegang te krijgen tot lokale hernieuwbare energie weggewerkt en wordt hun schuldenlast beperkt. Hiernaast worden aanvullende maatregelen (communicatiecampagnes, workshops, …) voor kwetsbare gezinnen voorzien die hen ondersteunen in het verminderen van hun energieverbruik. Op die manier worden ze gestimuleerd om rechtstreeks deel te nemen aan de lokale energietransitie, zodat zij onmiddellijk kunnen meegenieten van de voordelen.

0
Inwoners in Eeklo
0 %
Nationaal energiearmoedecijfer in België in 2019
Eeklo centrum copyright stad Eeklo
luchtfotoeeklo copyright stad Eeklo

POWER UP in een notendop

POWER UP wordt gecoördineerd door Energy Cities en wordt academisch ondersteund door de Universiteit van Manchester en experten van SINLOC, een consultancy en investeringsbureau. Concrete acties worden uitgevoerd door de POWER UP piloot steden en lokale deskundigen:

België: Eeklo en de burgercoöperatie Ecopower
Nederland: Heerlen
Spanje: Valencia met Las Naves en Valencia Climate and Energy Observatory
Noord-Macedonië: Skopje met Macedonian Anti-Poverty Platform
Tsjechië: Roznov pod Radhostem met SEMMO
Italië: UCSA – San Giuseppe Vesuviano, Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, Striano

Het POWER UP project zal de ontwikkeling van lokale spelers met een socio-ecologische agenda op energiemarkt bevorderen. Waarom? Zo worden energievoorzieningen op lokaal niveau aangeboden en wordt tegelijkertijd de energie armoede problematiek aangepakt. Deze sociale ondernemers zullen doorheen het project kwetsbare huishoudens betrekken bij het samen ontwerpen van nieuwe businessplannen rond hernieuwbare energie en energie efficiëntie. Zes steden verspreid over Europa, van Spanje tot Noord-Macedonië zullen pilootprojecten ontwikkelen.

Energiearmoede problematiek

In Eeklo 4% is van de gezinnen gedropt door hun energieleverancier wegens schulden. Ze worden beleverd door de distributienetbeheerder (DNB), die optreedt als een sociale noodleverancier. Bij de sociale leverancier betalen deze gezinnen echter een hogere prijs voor energie dan gangbaar is. Een ander veelzeggend cijfer is dat 24.1% van de kinderen in Eeklo opgroeit in een kwetsbare situatie.

De stad Eeklo zet zich in voor de aanpak van energiearmoede. In 2016 schreef ze een concessiecontract uit voor de aanleg van een stadswarmtenet dat gevoed wordt met restwarmte van een lokale verbrandingsoven en dat bedrijven en een ziekenhuis van warmte voorziet. In de aanbesteding werd de projectontwikkelaar specifiek gevraagd om, naast het leveren van betaalbare warmte, ook maatregelen tegen energiearmoede op te nemen. De opdracht werd gegund aan de Vlaamse burgercoöperatie Ecopower in samenwerking met de Franse transnationaal bedrijf Veolia.

Productie van hernieuwbare energie en energiegemeenschappen

De energiecoöperatie Ecopower is al jaren een belangrijke partner van de stad Eeklo. In POWER UP zullen de twee organisaties een financiële en organisatorische regeling uitwerken zodat kwetsbare gezinnen (met schulden) mee kunnen genieten van de bestaande windturbines in de stad. In België zijn huishoudens met schulden bij wet verplicht om door de DNB te worden bevoorraad tegen een bovengemiddeld markttarief. Deze prijs is aanzienlijk hoger dan de energie tegen kostprijs die de coöperatieve leverancier zijn leden aanbiedt. De twee organisaties willen een financieel fonds oprichten om de toegang tot de coöperatie voor kwetsbare gezinnen te pre-financieren en de schulden van deze gezinnen te beheren. Op die manier kunnen ze van energieleverancier veranderen en genieten van goedkopere, groenere en lokale energie. Ten slotte zullen zij dankzij de financiële voordelen hun schulden kunnen afbetalen.

Belgische Partners

Ecopower cv is een burgercoöperatie sinds 1991. Ons doel is om samen een deel van de omgevingsenergie te oogsten voor eigen duurzaam gebruik. Ecopower heeft meer dan 60.000 coöperatieve leden. Ecopower verzamelt financiële middelen bij zoveel mogelijk huishoudens en gebruikt deze middelen om te investeren in lokale duurzame energieprojecten. Samen bezitten we 20 windturbines, kleine waterkrachtcentrales, veel PV-installaties, stadsverwarmingsnetwerk, houtpelletfabriek.

https://www.ecopower.be/

Aarzel niet om ons te contacteren!

Zusterorganisatie

Leuven, 100.000 inwoners

Elke piloot stad heeft in haar regio een “sparringpartner” gevonden die haar voornemen te kennen heeft gegeven het proefproject over te nemen.

Bronnen

Keer de komende maanden terug naar deze pagina voor nieuwe bronnen

Herbekijk webinars