POWER UP
v České republice: Rožnov pod Radhoštěm

V České republice bude v rámci POWER UP realizován pilotní projekt ve městě Rožnov pod Radhoštěm.

Město je jedním ze 6 evropských pilotních schémat, které fungují jako “živé laboratoře”: každé z nich bude implementovat nové obchodní modely týkající se obnovitelných zdrojů energie nebo služeb v oblasti energetické účinnosti společně s domácnostmi postiženými energetickou chudobou a s místními zúčastněnými stranami (obce, sociální organizace, energetické podniky, občanská energetická společenství atd.).

0
počet obyvatel v Rožnově pod Radhoštěm
0 %
míra energetické chudoby v České republice v roce 2015
Město Rožnov pod Radhoštěm
Město Rožnov pod Radhoštěm

POWER UP v kostce

POWER UP je koordinován asociací Energy Cities a má akademickou podporu na Manchesterské univerzitě a u odborníků z poradenské a investiční firmy SINLOC. Konkrétní opatření jsou prováděna prostřednictvím pilotních měst v rámci projektu POWER UP a odborníků z jednotlivých zemí:

Belgie: Eeklo a belgické družstvo Ecopower
Nizozemí: Heerlen
Španělsko: Valencie s Las Naves a Valencijskou observatoří pro klima a energetiku
Severní Makedonie: Skopje s AD GES Skopje, Makedonská platforma pro boj proti chudobě
Česká republika: Rožnov pod Radhoštěm se SEMMO
Itálie: UCSA – San Giuseppe Vesuviano, Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, Striano

Projekt POWER UP podporuje vznik místních hráčů na energetickém trhu se sociálně-ekologickou agendou. Proč? Protože energetické služby mohou být poskytovány na místní úrovni a zároveň řešit energetickou chudobu. Tito sociální podnikatelé zapojí zranitelné domácnosti do společného navrhování nových podnikatelských programů týkajících se výroby energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Šest měst po celé Evropě, od Španělska po Severní Makedonii, vyvine pilotní programy.

Otázka energetické chudoby

Ačkoli v České republice existuje definice energetické chudoby i pilotní studie na toto téma, energetická chudoba stále není oficiálně považována za problém.

V současné době probíhá v Praze pilotní projekt v rámci evropského projektu SCORE. Vznikla nová specializovaná veřejná organizace, Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE, www.pripojdum.cz), která se zabývá identifikací, přípravou a instalací OZE, výrobou a dodávkami energie pro veřejné budovy, které se dále budou rozšiřovat do dalších městských částí, organizací a obyvatel.

Byly připraveny dva pilotní projekty: Pilot I, zkušební instalace fotovoltaiky na dvou bytových domech na Praze 14. Pro Pilotní projekt II bylo vybráno 22 budov, především se sociálními, vzdělávacími a dalšími environmentálními aspekty, školy, ústavy sociální péče a domovy pro seniory, které budou provozovat fotovoltaiku v reálných podmínkách s cílem snížit náklady na energie a připravit možnost sdílení přebytečné elektřiny.

V projektu POWER UP bude český partner SEMMO pracovat především se skupinami, kterých se týká energetická chudoba a také s dalšími sociálně znevýhodněnými skupinami postiženými pandemií Covid, jako jsou mladé rodiny a důchodci.

Výroba energie z obnovitelných zdrojů a energetické společenství

Sdružení SEMMO a jeho členové již téměř 10 let realizují projekty zaměřené na snižování energetické náročnosti a implementaci obnovitelných zdrojů. V pilotním městě, v Rožnově pod Radhoštěm, bude připraven projekt solární fotovoltaické elektrárny, který bude přínosem pro domácnosti postižené energetickou chudobou. Předpokládá se, že největší část
vyrobené energie (50 % – 70 %) bude spotřebována lokálně, zatímco nevyužitý přebytek bude prodán do sítě. Sdružení SEMMO a jeho členové budou při realizaci pilotních projektů žádat o podporu z Modernizačního fondu, spravovaného Ministerstvem životního prostředí ČR, v jehož rámci jsou komunitní energetické projekty nyní způsobilé.

Čeští partneři

SEMMO je Sdružení energetických manažerů měst a obcí se sídlem v Praze, které sdružuje 22 měst a obcí se zájmem o udržitelnou energii, energetickou účinnost a komunitní projekty. Někteří členové podepsali Pakt starostů a primátorů, k němuž se SEMMO zavázalo v roli podpůrné organizace.

https://semmo.cz

Neváhejte nás kontaktovat!

Sesterská organizace

Každá pilotní organizace našla ve svém regionu organizaci “sparingpartnera”, který vyjádřil svůj záměr pilotní projekt zopakovat.

České sesterské organizace, které budou z projektu těžit, byly vybrány z řad členů SEMMO.

Zdroje/Podklady

V příštích měsících se vraťte na tuto stránku, naleznete zde nové zdroje/podklady.